Tidak ada Ayyub, Yang ada Eyup

Saya lanjutkan tentang oleh-oleh dari Turki. Saya berkesempatan ziarah ke Makam Sahabat Nabi bernama Abu Ayub Al Anshori.  Di Turki dikenal dengan nama Eyup. Hidup pada masa Nabi bahkan 4 khalafaurrosyidin. Berada di pihak Ali bin Abi Tholib dalam perseteruan dengan Muawiyah. Siapa dia? Abu Ayyub al-Ansari berasal dari Bani an-Najjar, Ia mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah Rasulullah ketika Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah dari Mekkah ke Madinah. Ketika Rasulullah SAW memasuki Madinah, setiap orang berlomba-lomba agar dia berhenti di rumahnya. Namun, Rasulullah Saw. menunjuk ke arah untanya dan berkata, Selanjutnya …